2 Chronicles 32:12
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
הֲלֹא־הוּא֙ יְחִזְקִיָּ֔הוּ הֵסִ֥יר אֶת־בָּמֹתָ֖יו וְאֶת־מִזְבְּחֹתָ֑יו וַיֹּ֨אמֶר לִֽיהוּדָ֤ה וְלִֽירוּשָׁלִַ֙ם֙ לֵאמֹ֔ר לִפְנֵ֨י מִזְבֵּ֧חַ אֶחָ֛ד תִּֽשְׁתַּחֲו֖וּ וְעָלָ֥יו תַּקְטִֽירוּ׃

WLC (Consonants Only)
הלא־הוא יחזקיהו הסיר את־במתיו ואת־מזבחתיו ויאמר ליהודה ולירושלם לאמר לפני מזבח אחד תשתחוו ועליו תקטירו׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3808 הֲלֹא־
hă-lō-
Has notAdv-NegPrt
1931 הוּא֙
hePro-3ms
2396 יְחִזְקִיָּ֔הוּ
yə-ḥiz-qî-yā-hū,
HezekiahN-proper-ms
5493 הֵסִ֥יר
hê-sîr
taken awayV-Hifil-Perf-3ms
853 אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1116 בָּמֹתָ֖יו
bā-mō-ṯāw
His high placesN-fpc | 3ms
853 וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
4196 מִזְבְּחֹתָ֑יו
miz-bə-ḥō-ṯāw;
His altarsN-mpc | 3ms
559 וַיֹּ֨אמֶר
way-yō-mer
and commandedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3063 לִֽיהוּדָ֤ה
lî-hū-ḏāh
JudahPrep-l | N-proper-ms
3389 וְלִֽירוּשָׁלִַ֙ם֙
wə-lî-rū-šā-lim
and JerusalemConj-w, Prep-l | N-proper-fs
559 לֵאמֹ֔ר
lê-mōr,
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
6440 לִפְנֵ֨י
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
4196 מִזְבֵּ֧חַ
miz-bê-aḥ
altarN-ms
259 אֶחָ֛ד
’e-ḥāḏ
oneNumber-ms
7812 תִּֽשְׁתַּחֲו֖וּ
tiš-ta-ḥă-wū
You shall worshipV-Hitpael-Imperf-2mp
5921 וְעָלָ֥יו
wə-‘ā-lāw
and on itConj-w | Prep | 3ms
6999 תַּקְטִֽירוּ׃
taq-ṭî-rū.
burn incenseV-Hifil-Imperf-2mp

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


2 Chronicles 32:11
Top of Page
Top of Page