Exodus 25:32
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וְשִׁשָּׁ֣ה קָנִ֔ים יֹצְאִ֖ים מִצִּדֶּ֑יהָ שְׁלֹשָׁ֣ה ׀ קְנֵ֣י מְנֹרָ֗ה מִצִּדָּהּ֙ הָאֶחָ֔ד וּשְׁלֹשָׁה֙ קְנֵ֣י מְנֹרָ֔ה מִצִּדָּ֖הּ הַשֵּׁנִֽי׃

WLC (Consonants Only)
וששה קנים יצאים מצדיה שלשה ׀ קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8337 וְשִׁשָּׁ֣ה
wə-šiš-šāh
And sixConj-w | Number-ms
7070 קָנִ֔ים
qā-nîm,
branchesN-mp
3318 יֹצְאִ֖ים
yō-ṣə-’îm
shall come outV-Qal-Prtcpl-mp
6654 מִצִּדֶּ֑יהָ
miṣ-ṣid-de-hā;
of its sidesPrep-m | N-mpc | 3fs
7969 שְׁלֹשָׁ֣ה ׀
šə-lō-šāh
threeNumber-ms
7070 קְנֵ֣י
qə-nê
branchesN-mpc
4501 מְנֹרָ֗ה
mə-nō-rāh,
of the lampstandN-fs
6654 מִצִּדָּהּ֙
miṣ-ṣid-dāh
out of sidePrep-m | N-msc | 3fs
259 הָאֶחָ֔ד
hā-’e-ḥāḏ,
oneArt | Number-ms
7969 וּשְׁלֹשָׁה֙
ū-šə-lō-šāh
and threeConj-w | Number-ms
7070 קְנֵ֣י
qə-nê
branchesN-mpc
4501 מְנֹרָ֔ה
mə-nō-rāh,
of the lampstandN-fs
6654 מִצִּדָּ֖הּ
miṣ-ṣid-dāh
out of sidePrep-m | N-msc | 3fs
8145 הַשֵּׁנִֽי׃
haš-šê-nî.
the secondArt | Number-oms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Exodus 25:31
Top of Page
Top of Page