Ezra 9:15
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
יְהוָ֞ה אֱלֹהֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ צַדִּ֣יק אַ֔תָּה כִּֽי־נִשְׁאַ֥רְנוּ פְלֵיטָ֖ה כְּהַיֹּ֣ום הַזֶּ֑ה הִנְנ֤וּ לְפָנֶ֙יךָ֙ בְּאַשְׁמָתֵ֔ינוּ כִּ֣י אֵ֥ין לַעֲמֹ֛וד לְפָנֶ֖יךָ עַל־זֹֽאת׃ פ

WLC (Consonants Only)
יהוה אלהי ישראל צדיק אתה כי־נשארנו פליטה כהיום הזה הננו לפניך באשמתינו כי אין לעמוד לפניך על־זאת׃ פ
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3068 יְהוָ֞ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
430 אֱלֹהֵ֤י
’ĕ-lō-hê
GodN-mpc
3478 יִשְׂרָאֵל֙
yiś-rā-’êl
of IsraelN-proper-fs
6662 צַדִּ֣יק
ṣad-dîq
righteousAdj-ms
859 אַ֔תָּה
’at-tāh,
You [are]Pro-2ms
3588 כִּֽי־
kî-
forConj
7604 נִשְׁאַ֥רְנוּ
niš-’ar-nū
we are leftV-Nifal-Perf-1cp
6413 פְלֵיטָ֖ה
p̄ə-lê-ṭāh
as a remnantN-fs
3117 כְּהַיּ֣וֹם
kə-hay-yō-wm
as [it is] dayPrep-k, Art | N-ms
2088 הַזֶּ֑ה
haz-zeh;
thisArt | Pro-ms
2005 הִנְנ֤וּ
hin-nū
Here we [are]Interjection | 1cp
6440 לְפָנֶ֙יךָ֙
lə-p̄ā-ne-ḵā
before YouPrep-l | N-cpc | 2ms
819 בְּאַשְׁמָתֵ֔ינוּ
bə-’aš-mā-ṯê-nū,
in our guiltPrep-b | N-fsc | 1cp
3588 כִּ֣י
thoughConj
369 אֵ֥ין
’ên
no oneAdv
5975 לַעֲמ֛וֹד
la-‘ă-mō-wḏ
can standPrep-l | V-Qal-Inf
6440 לְפָנֶ֖יךָ
lə-p̄ā-ne-ḵā
before YouPrep-l | N-cpc | 2ms
5921 עַל־
‘al-
becausePrep
2063 זֹֽאת׃
zōṯ.
of thisPro-fs
  פ
-Punctuation Punc

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Ezra 9:14
Top of Page
Top of Page