Isaiah 4:1
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וְהֶחֱזִיקוּ֩ שֶׁ֨בַע נָשִׁ֜ים בְּאִ֣ישׁ אֶחָ֗ד בַּיֹּ֤ום הַהוּא֙ לֵאמֹ֔ר לַחְמֵ֣נוּ נֹאכֵ֔ל וְשִׂמְלָתֵ֖נוּ נִלְבָּ֑שׁ רַ֗ק יִקָּרֵ֤א שִׁמְךָ֙ עָלֵ֔ינוּ אֱסֹ֖ף חֶרְפָּתֵֽנוּ׃ ס

WLC (Consonants Only)
והחזיקו שבע נשים באיש אחד ביום ההוא לאמר לחמנו נאכל ושמלתנו נלבש רק יקרא שמך עלינו אסף חרפתנו׃ ס
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2388 וְהֶחֱזִיקוּ֩
wə-he-ḥĕ-zî-qū
And shall take holdConj-w | V-Hifil-ConjPerf-3cp
7651 שֶׁ֨בַע
še-ḇa‘
sevenNumber-fs
802 נָשִׁ֜ים
nā-šîm
womenN-fp
376 בְּאִ֣ישׁ
bə-’îš
of manPrep-b | N-ms
259 אֶחָ֗ד
’e-ḥāḏ,
oneNumber-ms
3117 בַּיּ֤וֹם
bay-yō-wm
in dayPrep-b, Art | N-ms
1931 הַהוּא֙
ha-hū
thatArt | Pro-3ms
559 לֵאמֹ֔ר
lê-mōr,
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
3899 לַחְמֵ֣נוּ
laḥ-mê-nū
our own foodN-msc | 1cp
398 נֹאכֵ֔ל
nō-ḵêl,
we will eatV-Qal-Imperf-1cp
8071 וְשִׂמְלָתֵ֖נוּ
wə-śim-lā-ṯê-nū
and our own apparelConj-w | N-fsc | 1cp
3847 נִלְבָּ֑שׁ
nil-bāš;
wearV-Qal-Imperf-1cp
7535 רַ֗ק
raq,
onlyAdv
7121 יִקָּרֵ֤א
yiq-qā-rê
let be calledV-Nifal-Imperf-3ms
8034 שִׁמְךָ֙
šim-ḵā
by your nameN-msc | 2ms
5921 עָלֵ֔ינוּ
‘ā-lê-nū,
usPrep | 1cp
622 אֱסֹ֖ף
’ĕ-sōp̄
to take awayV-Qal-Imp-ms
2781 חֶרְפָּתֵֽנוּ׃
ḥer-pā-ṯê-nū.
our reproachN-fsc | 1cp
  ס
s
-Punctuation Punc

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Isaiah 3:26
Top of Page
Top of Page