Isaiah 42:5
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
כֹּֽה־אָמַ֞ר הָאֵ֣ל ׀ יְהוָ֗ה בֹּורֵ֤א הַשָּׁמַ֙יִם֙ וְנֹ֣וטֵיהֶ֔ם רֹקַ֥ע הָאָ֖רֶץ וְצֶאֱצָאֶ֑יהָ נֹתֵ֤ן נְשָׁמָה֙ לָעָ֣ם עָלֶ֔יהָ וְר֖וּחַ לַהֹלְכִ֥ים בָּֽהּ׃

WLC (Consonants Only)
כה־אמר האל ׀ יהוה בורא השמים ונוטיהם רקע הארץ וצאצאיה נתן נשמה לעם עליה ורוח להלכים בה׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3541 כֹּֽה־
kōh-
ThusAdv
559 אָמַ֞ר
’ā-mar
saysV-Qal-Perf-3ms
410 הָאֵ֣ל ׀
hā-’êl
GodArt | N-ms
3068 יְהוָ֗ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
1254 בּוֹרֵ֤א
bō-w-rê
who createdV-Qal-Prtcpl-ms
8064 הַשָּׁמַ֙יִם֙
haš-šā-ma-yim
the heavensArt | N-mp
5186 וְנ֣וֹטֵיהֶ֔ם
wə-nō-w-ṭê-hem,
and stretched them outConj-w | V-Qal-Prtcpl-mpc | 3mp
7554 רֹקַ֥ע
rō-qa‘
who spread forthV-Qal-Prtcpl-ms
776 הָאָ֖רֶץ
hā-’ā-reṣ
the earthArt | N-fs
6631 וְצֶאֱצָאֶ֑יהָ
wə-ṣe-’ĕ-ṣā-’e-hā;
that which comes from itConj-w | N-mpc | 3fs
5414 נֹתֵ֤ן
nō-ṯên
who givesV-Qal-Prtcpl-ms
5397 נְשָׁמָה֙
nə-šā-māh
breathN-fs
5971 לָעָ֣ם
lā-‘ām
to the peoplePrep-l, Art | N-ms
5921 עָלֶ֔יהָ
‘ā-le-hā,
on itPrep | 3fs
7307 וְר֖וּחַ
wə-rū-aḥ
and spiritConj-w | N-cs
1980 לַהֹלְכִ֥ים
la-hō-lə-ḵîm
to those who walkPrep-l, Art | V-Qal-Prtcpl-mp
  בָּֽהּ׃
bāh.
on itPrep | 3fs

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Isaiah 42:4
Top of Page
Top of Page