Isaiah 5:3
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֛ה יֹושֵׁ֥ב יְרוּשָׁלִַ֖ם וְאִ֣ישׁ יְהוּדָ֑ה שִׁפְטוּ־נָ֕א בֵּינִ֖י וּבֵ֥ין כַּרְמִֽי׃

WLC (Consonants Only)
ועתה יושב ירושלם ואיש יהודה שפטו־נא ביני ובין כרמי׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6258 וְעַתָּ֛ה
wə-‘at-tāh
NowConj-w | Adv
3427 יוֹשֵׁ֥ב
yō-wō-šêḇ
inhabitantsV-Qal-Prtcpl-msc
3389 יְרוּשָׁלִַ֖ם
yə-rū-šā-lim
of JerusalemN-proper-fs
376 וְאִ֣ישׁ
wə-’îš
and menConj-w | N-msc
3063 יְהוּדָ֑ה
yə-hū-ḏāh;
of JudahN-proper-ms
8199 שִׁפְטוּ־
šip̄-ṭū-
JudgeV-Qal-Imp-mp
4994 נָ֕א
pleaseInterjection
996 בֵּינִ֖י
bê-nî
between MePrep | 1cs
996 וּבֵ֥ין
ū-ḇên
andConj-w | Prep
3754 כַּרְמִֽי׃
kar-mî.
My vineyardN-msc | 1cs

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Isaiah 5:2
Top of Page
Top of Page