Jeremiah 17:16
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וַאֲנִ֞י לֹא־אַ֣צְתִּי ׀ מֵרֹעֶ֣ה אַחֲרֶ֗יךָ וְיֹ֥ום אָנ֛וּשׁ לֹ֥א הִתְאַוֵּ֖יתִי אַתָּ֣ה יָדָ֑עְתָּ מֹוצָ֣א שְׂפָתַ֔י נֹ֥כַח פָּנֶ֖יךָ הָיָֽה׃

WLC (Consonants Only)
ואני לא־אצתי ׀ מרעה אחריך ויום אנוש לא התאויתי אתה ידעת מוצא שפתי נכח פניך היה׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
589 וַאֲנִ֞י
wa-’ă-nî
And IConj-w | Pro-1cs
3808 לֹא־
lō-
notAdv-NegPrt
213 אַ֣צְתִּי ׀
’aṣ-tî
have hurried awayV-Qal-Perf-1cs
7462 מֵרֹעֶ֣ה
mê-rō-‘eh
from [being] a shepherdPrep-m | V-Qal-Prtcpl-ms
310 אַחֲרֶ֗יךָ
’a-ḥă-re-ḵā,
[who] follows YouPrep | 2ms
3117 וְי֥וֹם
wə-yō-wm
and the dayConj-w | N-ms
605 אָנ֛וּשׁ
’ā-nūš
woefulV-Qal-QalPassPrtcpl-ms
3808 לֹ֥א
norAdv-NegPrt
183 הִתְאַוֵּ֖יתִי
hiṯ-’aw-wê-ṯî
have I desiredV-Hitpael-Perf-1cs
859 אַתָּ֣ה
’at-tāh
YouPro-2ms
3045 יָדָ֑עְתָּ
yā-ḏā-‘ə-tā;
knowV-Qal-Perf-2ms
4161 מוֹצָ֣א
mō-w-ṣā
what cameN-msc
8193 שְׂפָתַ֔י
śə-p̄ā-ṯay,
[out] of my lipsN-fdc | 1cs
5227 נֹ֥כַח
nō-ḵaḥ
beforePrep
6440 פָּנֶ֖יךָ
pā-ne-ḵā
YouN-cpc | 2ms
1961 הָיָֽה׃
hā-yāh.
it was right thereV-Qal-Perf-3ms
408 אַל־
’al-
NotAdv
1961 תִּֽהְיֵה־
tih-yêh-
do beV-Qal-Imperf-2ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Jeremiah 17:15
Top of Page
Top of Page