Job 6:17
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
בְּ֭עֵת יְזֹרְב֣וּ נִצְמָ֑תוּ בְּ֝חֻמֹּ֗ו נִדְעֲכ֥וּ מִמְּקֹומָֽם׃

WLC (Consonants Only)
בעת יזרבו נצמתו בחמו נדעכו ממקומם׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6256 בְּ֭עֵת
bə-‘êṯ
WhenPrep | N-cs
2215 יְזֹרְב֣וּ
yə-zō-rə-ḇū
it is warmV-Pual-Imperf-3mp
6789 נִצְמָ֑תוּ
niṣ-mā-ṯū;
they cease to flowV-Nifal-Perf-3cp
2527 בְּ֝חֻמּ֗וֹ
bə-ḥum-mōw,
when it is hotPrep-b | V-Qal-Inf | 3ms
1846 נִדְעֲכ֥וּ
niḏ-‘ă-ḵū
they vanishV-Nifal-Perf-3cp
4725 מִמְּקוֹמָֽם׃
mim-mə-qō-w-mām.
from their placePrep-m | N-msc | 3mp

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Job 6:16
Top of Page
Top of Page