Lamentations 3:13
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
הֵבִיא֙ בְּכִלְיֹותָ֔י בְּנֵ֖י אַשְׁפָּתֹֽו׃

WLC (Consonants Only)
הביא בכליותי בני אשפתו׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
935 הֵבִיא֙
hê-ḇî
He has caused to pierceV-Hifil-Perf-3ms
3629 בְּכִלְיוֹתָ֔י
bə-ḵil-yō-w-ṯāy,
my loinsPrep-b | N-fpc | 1cs
1121 בְּנֵ֖י
bə-nê
the arrowsN-mpc
827 אַשְׁפָּתֽוֹ׃
’aš-pā-ṯōw.
of His quiverN-fsc | 3ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Lamentations 3:12
Top of Page
Top of Page