Micah 3:8
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וְאוּלָ֗ם אָנֹכִ֞י מָלֵ֤אתִי כֹ֙חַ֙ אֶת־ר֣וּחַ יְהוָ֔ה וּמִשְׁפָּ֖ט וּגְבוּרָ֑ה לְהַגִּ֤יד לְיַֽעֲקֹב֙ פִּשְׁעֹ֔ו וּלְיִשְׂרָאֵ֖ל חַטָּאתֹֽו׃ ס

WLC (Consonants Only)
ואולם אנכי מלאתי כח את־רוח יהוה ומשפט וגבורה להגיד ליעקב פשעו ולישראל חטאתו׃ ס
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
199 וְאוּלָ֗ם
wə-’ū-lām,
But trulyConj-w | Conj
595 אָנֹכִ֞י
’ā-nō-ḵî
IPro-1cs
4390 מָלֵ֤אתִי
mā-lê-ṯî
am fullV-Qal-Perf-1cs
3581 כֹ֙חַ֙
ḵō-aḥ
of powerN-ms
853 אֶת־
’eṯ-
byDirObjM
7307 ר֣וּחַ
rū-aḥ
the SpiritN-csc
3068 יְהוָ֔ה
Yah-weh,
of YahwehN-proper-ms
4941 וּמִשְׁפָּ֖ט
ū-miš-pāṭ
and of justiceConj-w | N-ms
1369 וּגְבוּרָ֑ה
ū-ḡə-ḇū-rāh;
and mightConj-w | N-fs
5046 לְהַגִּ֤יד
lə-hag-gîḏ
to declarePrep-l | V-Hifil-Inf
3290 לְיַֽעֲקֹב֙
lə-ya-‘ă-qōḇ
to JacobPrep-l | N-proper-ms
6588 פִּשְׁע֔וֹ
piš-‘ōw,
his transgressionN-msc | 3ms
3478 וּלְיִשְׂרָאֵ֖ל
ū-lə-yiś-rā-’êl
and to IsraelConj-w, Prep-l | N-proper-ms
2403 חַטָּאתֽוֹ׃
ḥaṭ-ṭā-ṯōw.
his sinN-fsc | 3ms
  ס
s
-Punctuation Punc

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Micah 3:7
Top of Page
Top of Page