Psalm 89:18
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י לַֽ֭יהוָה מָֽגִנֵּ֑נוּ וְלִקְדֹ֖ושׁ יִשְׂרָאֵ֣ל מַלְכֵּֽנוּ׃

WLC (Consonants Only)
כי ליהוה מגננו ולקדוש ישראל מלכנו׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3588 כִּ֣י
ForConj
3068 לַֽ֭יהוָה
Yah-weh
to YahwehPrep-l | N-proper-ms
4043 מָֽגִנֵּ֑נוּ
mā-ḡin-nê-nū;
our shield [belongs]N-csc | 1cp
6918 וְלִקְד֖וֹשׁ
wə-liq-ḏō-wōš
and to the Holy oneConj-w, Prep-l | Adj-msc
3478 יִשְׂרָאֵ֣ל
yiś-rā-’êl
of IsraelN-proper-ms
4428 מַלְכֵּֽנוּ׃
mal-kê-nū.
our kingN-msc | 1cp

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Psalm 89:17
Top of Page
Top of Page