Psalm 89:41
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
סֻּהוּ כָּל־עֹ֣בְרֵי דָ֑רֶךְ הָיָ֥ה חֶ֝רְפָּ֗ה לִשְׁכֵנָֽיו׃

WLC (Consonants Only)
סהו כל־עברי דרך היה חרפה לשכניו׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8155 שַׁ֭סֻּהוּ
su-hū
Plunder himV-Qal-Perf-3cp | 3ms
3605 כָּל־
kāl-
allN-msc
5674 עֹ֣בְרֵי
‘ō-ḇə-rê
who pass byV-Qal-Prtcpl-mpc
1870 דָ֑רֶךְ
ḏā-reḵ;
the wayN-cs
1961 הָיָ֥ה
hā-yāh
He isV-Qal-Perf-3ms
2781 חֶ֝רְפָּ֗ה
ḥer-pāh,
a reproachN-fs
7934 לִשְׁכֵנָֽיו׃
liš-ḵê-nāw.
to his neighborsPrep-l | N-mpc | 3ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Psalm 89:40
Top of Page
Top of Page