2 Kings 21:6
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וְהֶעֱבִ֤יר אֶת־בְּנֹו֙ בָּאֵ֔שׁ וְעֹונֵ֣ן וְנִחֵ֔שׁ וְעָ֥שָׂה אֹ֖וב וְיִדְּעֹנִ֑ים הִרְבָּ֗ה לַעֲשֹׂ֥ות הָרַ֛ע בְּעֵינֵ֥י יְהוָ֖ה לְהַכְעִֽיס׃

WLC (Consonants Only)
והעביר את־בנו באש ועונן ונחש ועשה אוב וידענים הרבה לעשות הרע בעיני יהוה להכעיס׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5674 וְהֶעֱבִ֤יר
wə-he-‘ĕ-ḇîr
And he made pass throughConj-w | V-Hifil-ConjPerf-3ms
853 אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1121 בְּנוֹ֙
bə-nōw
his sonN-msc | 3ms
784 בָּאֵ֔שׁ
bā-’êš,
the firePrep-b, Art | N-cs
6049 וְעוֹנֵ֣ן
wə-‘ō-w-nên
and practiced soothsayingConj-w | V-Piel-ConjPerf-3ms
5172 וְנִחֵ֔שׁ
wə-ni-ḥêš,
and used witchcraftConj-w | V-Piel-ConjPerf-3ms
6213 וְעָ֥שָׂה
wə-‘ā-śāh
and consultedConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
178 א֖וֹב
’ō-wḇ
a mediumN-ms
3049 וְיִדְּעֹנִ֑ים
wə-yid-də-‘ō-nîm;
and mediumsConj-w | N-mp
7235 הִרְבָּ֗ה
hir-bāh,
MuchV-Hifil-Perf-3ms
6213 לַעֲשׂ֥וֹת
la-‘ă-śō-wṯ
He didPrep-l | V-Qal-Inf
7451 הָרַ֛ע
hā-ra‘
evilArt | Adj-ms
5869 בְּעֵינֵ֥י
bə-‘ê-nê
in the sightPrep-b | N-cdc
3068 יְהוָ֖ה
Yah-weh
of YahwehN-proper-ms
3707 לְהַכְעִֽיס׃
lə-haḵ-‘îs.
to provoke [Him] to angerPrep-l | V-Hifil-Inf

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


2 Kings 21:5
Top of Page
Top of Page