Amos 9:1
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
רָאִ֨יתִי אֶת־אֲדֹנָ֜י נִצָּ֣ב עַֽל־הַמִּזְבֵּ֗חַ וַיֹּאמֶר֩ הַ֨ךְ הַכַּפְתֹּ֜ור וְיִרְעֲשׁ֣וּ הַסִּפִּ֗ים וּבְצַ֙עַם֙ בְּרֹ֣אשׁ כֻּלָּ֔ם וְאַחֲרִיתָ֖ם בַּחֶ֣רֶב אֶהֱרֹ֑ג לֹֽא־יָנ֤וּס לָהֶם֙ נָ֔ס וְלֹֽא־יִמָּלֵ֥ט לָהֶ֖ם פָּלִֽיט׃

WLC (Consonants Only)
ראיתי את־אדני נצב על־המזבח ויאמר הך הכפתור וירעשו הספים ובצעם בראש כלם ואחריתם בחרב אהרג לא־ינוס להם נס ולא־ימלט להם פליט׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7200 רָאִ֨יתִי
rā-’î-ṯî
I sawV-Qal-Perf-1cs
853 אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
136 אֲדֹנָ֜י
’ă-ḏō-nāy
the LordN-proper-ms
5324 נִצָּ֣ב
niṣ-ṣāḇ
standingV-Nifal-Prtcpl-ms
5921 עַֽל־
‘al-
byPrep
4196 הַמִּזְבֵּ֗חַ
ham-miz-bê-aḥ,
the altarArt | N-ms
559 וַיֹּאמֶר֩
way-yō-mer
and He saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
5221 הַ֨ךְ
haḵ
StrikeV-Hifil-Imp-ms
3730 הַכַּפְתּ֜וֹר
hak-kap̄-tō-wr
the doorpostsArt | N-ms
7493 וְיִרְעֲשׁ֣וּ
wə-yir-‘ă-šū
that may shakeConj-w | V-Qal-ConjImperf-3mp
5592 הַסִּפִּ֗ים
has-sip-pîm,
the thresholdsArt | N-mp
1214 וּבְצַ֙עַם֙
ū-ḇə-ṣa-‘am
and break themConj-w | V-Qal-Imp-ms | 3mp
7218 בְּרֹ֣אשׁ
bə-rōš
on the headsPrep-b | N-msc
3605 כֻּלָּ֔ם
kul-lām,
of them allN-msc | 3mp
319 וְאַחֲרִיתָ֖ם
wə-’a-ḥă-rî-ṯām
and the last of themConj-w | N-fsc | 3mp
2719 בַּחֶ֣רֶב
ba-ḥe-reḇ
with the swordPrep-b, Art | N-fs
2026 אֶהֱרֹ֑ג
’e-hĕ-rōḡ;
I will slayV-Qal-Imperf-1cs
3808 לֹֽא־
lō-
notAdv-NegPrt
5127 יָנ֤וּס
yā-nūs
He who fleesV-Qal-Imperf-3ms
  לָהֶם֙
lā-hem
from themPrep | 3mp
5127 נָ֔ס
nās,
shall get awayV-Qal-Prtcpl-ms
3808 וְלֹֽא־
wə-lō-
and notConj-w | Adv-NegPrt
4422 יִמָּלֵ֥ט
yim-mā-lêṭ
shall be deliveredV-Nifal-Imperf-3ms
  לָהֶ֖ם
lā-hem
from themPrep | 3mp
6412 פָּלִֽיט׃
pā-lîṭ.
he who escapesN-ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Amos 8:14
Top of Page
Top of Page