Isaiah 12:1
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וְאָֽמַרְתָּ֙ בַּיֹּ֣ום הַה֔וּא אֹודְךָ֣ יְהוָ֔ה כִּ֥י אָנַ֖פְתָּ בִּ֑י יָשֹׁ֥ב אַפְּךָ֖ וּֽתְנַחֲמֵֽנִי׃

WLC (Consonants Only)
ואמרת ביום ההוא אודך יהוה כי אנפת בי ישב אפך ותנחמני׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 וְאָֽמַרְתָּ֙
wə-’ā-mar-tā
And you will sayConj-w | V-Qal-ConjPerf-2ms
3117 בַּיּ֣וֹם
bay-yō-wm
in dayPrep-b, Art | N-ms
1931 הַה֔וּא
ha-hū,
thatArt | Pro-3ms
3034 אוֹדְךָ֣
’ō-wḏ-ḵā
I will praise YouV-Hifil-Imperf.h-1cs | 2ms
3068 יְהוָ֔ה
Yah-weh,
YahwehN-proper-ms
3588 כִּ֥י
ThoughConj
599 אָנַ֖פְתָּ
’ā-nap̄-tā
You were angryV-Qal-Perf-2ms
  בִּ֑י
bî;
with mePrep | 1cs
7725 יָשֹׁ֥ב
yā-šōḇ
is turned awayV-Qal-Imperf.Jus-3ms
639 אַפְּךָ֖
’ap-pə-ḵā
Your angerN-msc | 2ms
5162 וּֽתְנַחֲמֵֽנִי׃
ū-ṯə-na-ḥă-mê-nî.
and You comfort meConj-w | V-Piel-ConjImperf-2ms | 1cs

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Isaiah 11:16
Top of Page
Top of Page