Isaiah 5:11
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
הֹ֛וי מַשְׁכִּימֵ֥י בַבֹּ֖קֶר שֵׁכָ֣ר יִרְדֹּ֑פוּ מְאַחֲרֵ֣י בַנֶּ֔שֶׁף יַ֖יִן יַדְלִיקֵֽם׃

WLC (Consonants Only)
הוי משכימי בבקר שכר ירדפו מאחרי בנשף יין ידליקם׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1945 ה֛וֹי
hō-w
WoeInterjection
7925 מַשְׁכִּימֵ֥י
maš-kî-mê
to those who rise earlyV-Hifil-Prtcpl-mpc
1242 בַבֹּ֖קֶר
ḇab-bō-qer
in the morningPrep-b, Art | N-ms
7941 שֵׁכָ֣ר
šê-ḵār
intoxicating drinkN-ms
7291 יִרְדֹּ֑פוּ
yir-dō-p̄ū;
[That] they may followV-Qal-Imperf-3mp
309 מְאַחֲרֵ֣י
mə-’a-ḥă-rê
who continueV-Piel-Prtcpl-mpc
5399 בַנֶּ֔שֶׁף
ḇan-ne-šep̄,
until nightPrep-b, Art | N-ms
3196 יַ֖יִן
ya-yin
[till] wineN-ms
1814 יַדְלִיקֵֽם׃
yaḏ-lî-qêm.
inflames themV-Hifil-Imperf-3ms | 3mp

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Isaiah 5:10
Top of Page
Top of Page