Job 31:12
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
כִּ֤י אֵ֣שׁ הִ֭יא עַד־אֲבַדֹּ֣ון תֹּאכֵ֑ל וּֽבְכָל־תְּב֖וּאָתִ֣י תְשָׁרֵֽשׁ׃

WLC (Consonants Only)
כי אש היא עד־אבדון תאכל ובכל־תבואתי תשרש׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3588 כִּ֤י
ForConj
784 אֵ֣שׁ
’êš
a fireN-cs
1931 הִ֭יא
that [would be]Pro-3fs
5704 עַד־
‘aḏ-
toPrep
11 אֲבַדּ֣וֹן
’ă-ḇad-dō-wn
destructionN-ms
398 תֹּאכֵ֑ל
tō-ḵêl;
[that] consumesV-Qal-Imperf-3fs
3605 וּֽבְכָל־
ū-ḇə-ḵāl
and allConj-w, Prep-b | N-msc
8393 תְּב֖וּאָתִ֣י
tə-ḇū-’ā-ṯî
my increaseN-fsc | 1cs
8327 תְשָׁרֵֽשׁ׃
ṯə-šā-rêš.
would root outV-Piel-Imperf-3fs

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Job 31:11
Top of Page
Top of Page