Psalm 56:9
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
אָ֥֨ז יָ֘שׁ֤וּבוּ אֹויְבַ֣י אָ֭חֹור בְּיֹ֣ום אֶקְרָ֑א זֶה־יָ֝דַ֗עְתִּי כִּֽי־אֱלֹהִ֥ים לִֽי׃

WLC (Consonants Only)
אז ישובו אויבי אחור ביום אקרא זה־ידעתי כי־אלהים לי׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
227 אָ֥֨ז
’āz
whenAdv
7725 יָ֘שׁ֤וּבוּ
yā-šū-ḇū
will turnV-Qal-Imperf-3mp
341 אוֹיְבַ֣י
’ō-wy-ḇay
my enemiesV-Qal-Prtcpl-mpc | 1cs
268 אָ֭חוֹר
’ā-ḥō-wr
backN-ms
3117 בְּי֣וֹם
bə-yō-wm
thenPrep-b | N-ms
7121 אֶקְרָ֑א
’eq-rā;
I cry out [to You]V-Qal-Imperf-1cs
2088 זֶה־
zeh-
thisPro-ms
3045 יָ֝דַ֗עְתִּי
yā-ḏa‘-tî,
I knowV-Qal-Perf-1cs
3588 כִּֽי־
kî-
becauseConj
430 אֱלֹהִ֥ים
’ĕ-lō-hîm
God [is]N-mp
  לִֽי׃
lî.
for mePrep | 1cs

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Psalm 56:8
Top of Page
Top of Page